« آر‌اس‌اس و مبارزه با سانسور | Main | فرق بین پروتکل HTTP و HTTPS »

فید بلیدز Feedblitz

FeedBlitzLogo.jpgاین هم یک فید ریدر جدید هست مثل فید ریدر گوگل. به همان صورتی که فید ریدر گوگل قادر است برای عبور از فیلتر ما را یاری دهد، این ریدر را نیز می توان به همان روش استفاده کرد. اگر وقت کردم در آیند روش استفاده از این یکی را هم توضیح خواهم داد.
برای استفاده از ریدر گوگل به مطلب قبل مراجعه کنید.

Post a comment